Speditørernes Retsværn
 
 
Forside  
Profil  
Ydelser  
Kontakt  
 
 
NY DOM OM DÆKNING UNDER SPEDITØRANSVARSFORSIKRINGEN

I en nyligt afsagt dom fra Sø- og Handelsretten blev der set nærmere på dækningsomfanget af en hyppigt anvendt speditøransvarsforsikrings ordlyd

se mere her
hvem skal give særlige oplysninger ved transport af højværdigods
En Højestretsdom angående tyveri af elektronikprodukter under transport fastslår, at transportkunder, der har accepteret tilbud fra speditører og lignende på normale vilkår, må acceptere at deres gods transporteres som stykgods.
se mere her
 
 
Speditørernes retsværn | Børsen | DK-1217 København K (+45) 33 74 65 65 (+45) 33 74 67 90 info@spedret.dk
   
   
Produceret af Bulldog and Partners